تبلیغات
اخبار بـیـداری اسـلامی - خطر وهابیت برای انقلاب های عربی

چهارشنبه 30 فروردین 1391

خطر وهابیت برای انقلاب های عربی

نویسنده: islamic-awakening   طبقه بندی: نگاه دوم، 

بیداری اسلامی / در روزهای اخیر شاهد سوار شدن جریان وهابی بر امواج بیداری اسلامی و انقلاب های عربی در بیشتر کشورهای اسلامی هستیم  در حالی که این جریان ها همواره هم نشین اصلی نظام های دیکتاتوری و مستبد به شمار می روند و این مسئله موجب تریدهای فراوانی در ارتباط با ظهور ناگهانی آنها به شکل خاص کنونی و دستیابی آن ها به منصب های چشم گیر در برخی کشورها، شده است.
در همین راستا با "محمد الدسوقی" نویسنده مسلمان مصری و "محمدالزعبی" یکی از رهبران جنبش "التوحید" لبنان در ارتباط با برخی سخنان درباره توافق کشورهای غربی و عربی مبنی بر به قدرت رسیدن وهابیون و سلفیون و ظهور ناگهانی وهابی ها و سلفی ها در این انقلاب ها و هم پیمانی اعتدال گرایان با وهابیان تندرو به گفت و گو نشستیم که نظرات این دو اندیشمند اسلامی را تقدیم می کنیم.

"محمد الدسوقی" اندیشمند مصری در این باره توضیح داد: دشمنان امت اسلامی تلاش های جدی را مبذول می دارند تا این انقلاب ها را از مسیر خاص خود منحرف کنند. آنچه این انقلاب ها را در مسیر واحدی قرار داده، اسلام است و دلیل این گفته آن است که مردم در انتخابات های برگزار شده در این کشورها،این جریان ها تنها در میان کسانی که از فرهنگ هوشمند و آگاهانه اسلامی بهره نبرده اند و همچنین کسانی که چیزی از دین نمی دانند جریان دارند.اسلام گرایان را انتخاب کرده اند و این درحالی است که مخالفان اسلام نمی خواهند این دین "کلمة العلیا" در زندگی مردم باشد و این یک درگیری قدیمی میان حق و باطل است.
 
الدسوقی ادامه داد: البته رویکردهای لائیک و غیر دینی نیز در کشورهای ما وجود دارد که تلاش می کنند انقلاب ها را از مسیر خود منحرف سازند و این رویکردها یا حقیقت دین را نادیده می گیرند و یا در راستای گروه هایی که خیرخواه اسلام نیستند، فعالیت می کنند.
 وی با بیان این که به هرحال جریان های تندروی سلفی و وهابی وجود دارند و همگام با سازمان های استبدادی قدم برمی دارند، هشدار داد: این جریان ها بیش از آنکه به اصول حقیقی و صحیح اسلام اهتمام بورزند به مسائل ظاهری توجه دارند درحالی که اسلام دین اعتدال است و هیچگونه غلو و تندروی را نمی پذیرد بلکه تنها عمل خالصانه ای را که برای خداوند متعال باشد، قبول دارد.

وی با اشاره به این که این جریان ها تنها در میان کسانی که از فرهنگ هوشمند و آگاهانه اسلامی بهره نبرده اند و همچنین کسانی که چیزی از دین نمی دانند جریان دارند، تصریح کرد: به هر حال این پدیده وجود دارد و هیچ کس هم نمی تواند آن را انکار کند اما در نهایت این اسلام معتدل و میانه رو است که حاکم می شود.

الدسوقی در ادامه افزود: ظهور ناگهانی سلفی های تندرو و وهابی ها بیش از آنکه در خدمت رویکردهای دینی سلیم باشد در خدمت رویکردهای سیاسی است.

وی با اشاره به این که اساس سلفیت در مصر  به رویکردهای صوفی گری که یکی از فرق اسلامی به شمار می رود، باز می گردد، گفت: اشکال این گروه در افراطی گری و غلو در ظواهر و قشری گری آنهاست و همین امور مانع عمل آنها به اسلام حقیقی و صحیح می شود.
این اندیشمند مصری با اشاره به ظهور ناگهانی سلفی ها و وهابی ها در انقلاب های عربی که موجب بروز سئوال ها
امروز سطح آگاهی مردم بالا رفته و امروز چیزی بر امت اسلامی پوشیده نمی ماند و رفتارهای پیروان این جریان ها هم نمی تواند مردم را فریب دهد.
و تردیدهای بسیاری مانند توافقی بودن ظهور این جریان ها در انقلاب های عربی شده است، تأکیدکرد: امروز سطح آگاهی مردم بالا رفته و چیزی بر امت اسلامی پوشیده نمی ماند و رفتارهای پیروان این جریان ها هم نمی تواند مردم را فریب دهد و در نهایت حق پیروز می شود اما آنچه ما امروز به آن نیازداریم آن است که یکدیگر را به گونه ای کامل کنیم که جایی برای این گونه جریان ها باقی نماند تا حقیقت اسلام را مشوش کنند.

الدسوقی در پایان گفت: اندیشمندان و فرهیختگان و عامه مردم رفتارهای افراطی در دین را نمی پذیرند و تاریخ ثابت کرده است جنبش های اصلاح طلبانه در هر جامعه ای مخالفان و دشمنان خود را دارد اما در نهایت حق بر باطل پیروز می شود و نام خدا بر همه نام ها برتری دارد.

"شیخ الزعبی" اندیشمند لبنانی نیز با بیان این که نظرات مختلفی در ارتباط با انقلاب های عربی وجود دارد و برخی از این انقلاب ها خرسندند و برخی از آنها هراس دارند و نگرانند تصریح کرد: خرسندی و نگرانی از ایجاد این انقلاب ها عواملی دارد که به آن باز می گردد.

وی افزود: خرسندی از بروز انقلاب های عربی از ایمان به اصالت امت اسلامی و اعتماد به خداوند سبحان  که دین خود را حفظ می کند نشأت می گیرد اما باید در این باره هوشیار بود زیرا بدون شک استعمار، ملت ها را به حال خود رها نمی کند و خواهان آن است که زمام امور آنها را در دست بگیرد و این روشی است که آنهت از زمانی که استعمار مستقیم را رها کرده اند در پیش گرفتند.

الزعبی در ادامه تصریح کرد: ما از برخی شعارهایی که در این انقلاب ها سر داده می شود هراس داریم به عنوان مثال اخوان المسلمین ده ها سال با استبداد و دیکتاتوری مبارزه کرده اند اما به محض این که به حکومت می رسند ناگهان سخنان ترسناکی را بر زبان می رانند مانند آنکه اخوان توافقنامه کمپ دیوید
عربستان سعودی می خواهد به مسلمانان بگوید اسلامی که او مردم را به آن فرا می خواند همان اسلام حقیقی است و اسلام دیگری غیر از آن وجود ندارد.
را به رسمیت می شناسد و به آن پایبند است و یا اینکه اخوان به دنبال پیاده کردن شریعت اسلامی نیست؛ مگر ما اشکالی در شریعت اسلامی می بینیم که از آن شرمنده باشیم .

اندیشمند لبنانی تأکیدکرد: اگر ما به دنبال این باشیم که ناتو و غرب به ما کمک کنند و یا از ما راضی شوند خداوند تعالی در کتاب خود می فرماید:"لن ترضى عنک الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم" (یهودیان و مسیحیان هرگز از تو راضی نخواهند شد مگر آن که از آیین آنها پیروی کنی) به همین دلیل حال که این همه خون و قربانی داده شده و تا زمانی که ما جرأت فدا کردن خود را داشته باشیم، چیزی برای هراس وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: همین طور برخی از مواضعی که حماس آن را اتخاذ کرده است ما را از آینده این انقلاب ها می ترساند؛ علی رغم این که همه ما مطمئنیم که حماس به مقاومت، پایداری و انقلاب خود بازمی گردد اما اکنون به سوی محور قطری-سعودی متمایل شده است محوری که همواره مقاومت را تحقیر کرده و در طول تاریخ برای امت اسلامی توطئه کرده است. محوری که همواره بر اقتضای منافع غرب برای امت اسلامی توطئه کرده چگونه ممکن است امروز  از مقاومت حمایت کند؛ کشوری که به دشمن خدا و انسانیت و امت اسلامی اجازه داده است در زمین های او پایگاه هوایی بزند چگونه ممکن است امروز از مقاومت حمایت کند؛ چگونه ممکن است دوستان و حامیان آمریکایی که در جنگ تموز برای رساندن تسلیحات به اسرائیل پل هوایی ایجاد کرده بودند امروز از طرح های مقاومت حمایت کنند.

الزعبی در ادامه از همگان خواست میان سلفی ها تفاوت قائل شوند و آنها را در یک سبد و احد نبینند و تصریح کرد: هر چند من با همه آنها مخالفم اما می خواهم این مسئله را بازگو کنم که در لبنان برخی از علمای سلفی وجود دارند که نمی توان آنها را با دیگر سلفی ها یکی دانست؛ ما در لبنان برخی علمای سلفی را داریم که از مقاومت در لبنان
ما در جهان سنی خود نیاز به یک خمینی سنی مذهب داریم که شجاعت کافی و آگاهی کافی به اسلام داشته باشد تا آن را با جرأت و قدرت در رویارویی با طرح استعماری و استکباری، مطرح سازد.
و مصر حمایت می کنند و با استعمار آمریکایی و مزدوزان آن دشمنند اما در برخی کشورهای خلیج(فارس) از سلفی ها به عنوان ابزار استفاده می کنند و بعد آنها را قربانی می کنند مانند آنچه در افغانستان اتفاق افتاد و ما می بینیم مکر عربستان سعودی برخی از مجاهدان را به ابزارهایی برای طرح اشغال آمریکایی تبدیل کرده است.

وی در ادامه گفت: پیمان قطری سعودی از ثروتی برخوردار است که می تواند به وسیله آن کارهای بزرگی انجام دهد و همچنین از قدرت علمایی بهره می برد که در دامان خود پرورانده و دین را بر اساس مقاصد خود تفسیر می کنند اما با وجود همه این قدرت ها ،خداوند به ما بشارت داده که حق پیروز است و باطل نابود می شود اما مصیبت آن است که سعودی می خواهد به مسلمانان بگوید اسلامی که او مردم را به آن فرا می خواند همان اسلام حقیقی است و اسلام دیگری غیر از آن وجود ندارد.

الزعبی تأکید کرد: سعودی از وهابی ها و سلفی های تندرو در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند لبنان و اکنون نیز در سوریه به عنوان ابزار استفاده می کند و به محض این که نیازی به آنها نداشته باشد آنها را قربانی خواهد کرد مگر این که این طرح پیروز نشده و اهداف آن محقق نشود.  

وی در ارتباط با هم پیمانی مسلمانان میانه رو مانند اخوان المسلمین با سلفی های تندرو و وهابی ها گفت: جنبش اخوان المسلمین علی رغم همه مبارزاتی که انجام داد اکنون از انقلاب عقب مانده است و بعد هم خبرهایی از برخی دیدارها میان اخوانی ها و مسئولین آمریکایی پخش می شود. برخی می گویند این دیدارها طبیعی است و ما می توانیم با دشمن بازی سیاسی کنیم اما آنچه ما امروز می بینیم نزدیک شدن این جنبش به طرح آمریکایی است و این همان چیزی است که در ترکیه، مصر، تونس و دیگر کشورها اتفاق افتاده است و کسی که باب آن را در برابر دشمن باز کرده نمی تواند یاری کننده اسلام و یا امت اسلامی باشد.

این اندیشمند لبنانی ضمن ابراز تعجب از موافقت ترکیه برای ایجاد سپر موشکی توسط آمریکا در این کشور، گفت: آمریکا
اگر ما بخواهیم ببینیم این انقلاب در مسیر دست قرار دارد یا نه باید موضع حقیقی آن را در برابر استعمار، آمریکا، اسرائیل، مسئله فلسطین و بازگرداند نقش ملت در رویارویی با استعمار بشناسیم.
نتوانست در زمان حکومت لائیک ها در ترکیه که توسط ژنرال های وابسته به غرب اداره می شد به اهدافی که در زمان حکومت اسلام گراها به آن رسیده است، برسد.

وی افزود مسئله اشتباه در حکومت و سیاست نیست بلکه مسئله پناه بردن به آغوش شیطان و شاید مقابله با دین است. با این که من حکم به کفر و یامرتد شدن احدی نمی دهم اما مسئله این است که تو  به لشکر کسی نسبت پیدا کرده ای که با اسلام در جنگ است.

وی با بیان این که ما خوش بین هستیم که این امت به اصول خود چنگ زده است و واقعیت آن را می شناسد، تأکید کرد: ما در جهان سنی خود نیاز به یک خمینی سنی مذهب داریم که شجاعت کافی و آگاهی کافی به اسلام  داشته باشد تا آن را با جرأت و قدرت در رویارویی با طرح استعماری و استکباری، مطرح سازد. 

وی ادامه داد: من در اینجا معیارهایی را برای هر جنبش و انقلابی بیان می کنم، اول این که باید این انقلاب از اساس اسلامی نشأت گیرد زیرا انقلاب در واقع رد واقعیت فاسد برای تبدیل کردن آن به اصلح است و می بینیم که اصلح در حقیقت اسلام است.

الزعبی افزود: این که هر انقلابی باید بر اساس اسلام باشد به این معنا نیست که نمازگزاران و یا کسانی که ظاهر اسلامی دارند باید آن را برپا کنند بلکه به این معناست که باید در برابر فرعون باشد و اگر یک طرح اسلامی در برابر طرح های فرعونی و استعماری و استکباری نباشد این اسلام مشکوک است؛ طرح اسلامی همان است که فلسطین را مسئله اصلی و اساسی قرار می دهد.

وی در ادامه توضیح داد: طرح اسلامی حمایت از کرامت امت و دارایی های آن، توانمندی های آن و دور ساختن مشارکت هایی است که انقلاب های ما را به سرقت می برند؛ طرح اسلامی بازگرداندن نقش ملت اسلامی در رساندن پیام و یاری مستضفین و هم پیمانی با همه قدرت های مظلوم در رویارویی با طرح آمریکایی است.

وی در پایان گفت: این اساس و معیار  انقلاب است و اگر ما بخواهیم ببینیم این انقلاب در مسیر درست قرار دارد یا نه باید موضع حقیقی آن را در برابر استعمار، آمریکا، اسرائیل، مسئله فلسطین و بازگرداند نقش ملت در رویارویی با استعمار بشناسیم.
 

اخـبــار بـرگزیــده

 • تصاویر بیداری اسلامی

اسلایدر

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

نوای آنلاین


ابزار